Wat Doen We?

M-Research verzamelt informatie door middel van marktonderzoek en biedt deze stappen aan:

Kick-off sessie: bepalen mogelijke knelpunten bij beleidsvoering | probleemanalyse
Onderzoek: inzicht in knelpunten door middel van marktonderzoek
Presentatie resultaten en aanbevelingen op basis van marktonderzoek

Hoe?

• bemiddelen en adviseren op het gebied van onderzoek (per stap of alle 3 stappen)
• interim capaciteit en consulting
• uitvoeren van desk research en/of field research (vragenlijst opstellen, coördineren veldwerk, (secundaire) analyses, rapportage)
• data analyses (intern en/of extern)
• sparring partner marktonderzoek

Voorbeelden marktonderzoeken

• voorkeuren/knelpunten bepalen onder leraren, leerlingen en ouders

• het verwerven van inzichten in de demografische structuur van het klantenbestand (bv herkomst leerlingen of klanten)
• marktsegmentatie
• meten klanttevredenheid over een langere tijdsperiode
• monitoren werknemerstevredenheid
• bepalen prijselasticiteit
• evalueren (sociale) mediastrategieën en campagnes, social media tracking
• inzicht bij het positioneren van producten en het testen van merknamen
• nieuwsfeiten vergaren
• evaluatie beurs onder bezoekers
• peilen behoefte nieuw concept