Meteen naar de inhoud

Marktonderzoek

Werkwijze & Privacy

M-Research is lid van Data & Insights Network, het Nederlandse Netwerk en Kenniscentrum voor Data, Analytics en Insights.

Werkwijze

De werkwijze bij een marktonderzoek is afhankelijk van de doelstellingen. M-Research volgt over het algemeen de volgende stappen:

Definitie van de onderzoeksvraag:

Een marktonderzoek begint met het definiëren van de onderzoeksvraag: het bepalen van de doelstellingen van het onderzoek, de te onderzoeken doelgroep en de beoogde resultaten.

Planning en ontwerp:

In deze fase wordt de opzet van het onderzoek bepaald, inclusief de methoden die worden gebruikt om data te verzamelen en de tijdlijn van het onderzoek.

Datacollectie:

Het is belangrijk dat de data die wordt verzameld nauwkeurig en representatief is voor de doelgroep. Wanneer de data al aanwezig is binnen de organisatie, dient die misschien op de juiste manier geordend te worden.

Data-analyse:

Nadat de data is verzameld, wordt deze geanalyseerd om te bepalen wat de resultaten zijn en wat deze betekenen voor de onderzoeksvraag. Deze fase omvat vaak het gebruik van statistische methoden om de resultaten te analyseren en te interpreteren.

Rapportage en presentatie:

De laatste fase van het onderzoek is de rapportage en presentatie van de resultaten. Hierbij worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd aan de opdrachtgever. Het rapport bevat grafieken, tabellen en mogelijk andere visuele hulpmiddelen om de resultaten te illustreren en te ondersteunen.

M-Research Rapportage 2

M-Research helpt de opdrachtgever met een duidelijke definiëring van de onderzoeksvraag, maakt een onderzoeksopzet en voert dit uit, vanzelfsprekend in overleg met de opdrachtgever.

Privacy

Het is van cruciaal belang om de kwaliteit en nauwkeurigheid van het onderzoek te waarborgen door data zorgvuldig te verzamelen en te analyseren. Daarbij is de veiligheid van data erg belangrijk.

M-Research respecteert de AVG-regels en is lid van en werkt onder voorwaarden van Data&Insights Network.  

M-Research houdt zich aan de geldende regels, wat onder andere het volgende betekent:

  • Indien nodig wordt met de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst opgesteld en getekend.
  • Respondenten worden op de hoogte gebracht van wat er met hun data zal gebeuren en geven hier expliciet toestemming voor indien nodig.
  • Data wordt anoniem verzameld en verwerkt, waarbij persoonlijke identificatiegegevens worden verwijderd en de data alleen wordt gebruikt voor het beoogde doel.
  • Na afloop van het onderzoek worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd om de privacy van de respondenten te waarborgen.

M-Research is lid van Data & Insights Network, het Nederlandse Netwerk en Kenniscentrum voor Data, Analytics en Insights.